O mně

Vzdělání

  • Jednooborová psychologie na Univerzitě Komenského v Bratislavě se specializací na klinickou psychologii
  • Doktorát z klinické psychologie na FF UK v Bratislavě
  • Akreditace z forenzní psychologie od Asociace forenzních psychologů ČR
  • Akreditace pro psychology ve zdravotnictví z Univerzity Palackého v Olomouci
  • Akreditace pro výkon znalce v oboru psychologie z IPVZ  ( Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví)
  • Akreditované kurzy Ministerstva Zdravotnictví v cyklu celoživotního vzdělávání na IPVZ v oblasti dětské klinické psychologie, dětské psychiatrie, psychiatrie a sexuologie, gerontopsychologie
  • Výcvik pro včasnou detekci, identifikaci a krizovou intervenci a prevenci dětí ohrožených násilím

Odborná praxe